Skidåkning i Sjöriket

Tack vare snökanoner och ideellt arbetande eldsjälar, så kan vi numera åka skidor i Sjöriket Skåne även under snöfattiga vintrar i Vångabacken. Håll dig uppdaterad angående snödjup och dylikt vi hemsida och Facebook.