Resultat provtagning och flödesmätning

Det har varit en mörk och regnig höst. Det syns i hur mycket vatten som vi har i bäckarna just nu. I bäcken bakom affären är det nu svårt att mäta flödet, då man nästan följer med vattnet nedströms.

Halten fosfor i bäckarna fortsätter att variera. Störst koncentration mäts upp i Oppmanna och lägst koncentration i Vikingaparken. Där emellan har vi den stora bäcken bakom affären. Det är även den bäcken (Affären) som visar på störst variation mellan provtagningarna. Ännu mer intressant är det att kvävehalterna är låga i bäcken bakom affären fast fosforn är relativt mycket. Exakt varför det varierar så mycket är svårt att säga och kommer kräva lite tankeverksamhet framåt.

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet, ” En vik i Sjöriket Skåne”.

Figur 1

Flödet i de tre övervakade bäckarna, flödet beräknat från höjden i vattendragen, vilket har korrelerats med faktiska mätningar.

Figur 2

Totalkväve halterna i bäckarna och rännan. Staplarna visar även standardavvikelsen.

Figur 3

Fosforhalten i bäckarna och i Rännan. Staplarna visar standardavvikelsen.