Välkommen till Arkelstorps Brunns Hälsoträdgård

För 20 år sedan inleddes arbetet med att förnya verksamheten på Arkelstorps Brunn. Målsättningen skulle vara en hälsosam inriktning, ungefär som den varit ända sedan verksamheten började på 1700-talet.

När vi för 10 år sedan fick möjlighet att köpa en tomt bakom huvudbyggnaden föddes tanken att anlägga en hälsoträdgård.

Ett samarbete med SLU i Alnarp inleddes och resultaten blev den hälsoträdgård, anlagt efter en modell där trädgården består av 8 olika karaktärer. I anläggandet ingick även renovering av stenmurar.

Uppbyggnaden möjliggjordes genom bidrag från Skånes Leader Ess, Länsstyrelsen, Kristianstads kommun, lokala företag och privatpersoner.
Allt arbete som utfördes av föreningen gjordes ideellt.

Tanken är att hälsoträdgården ska utgöra ett komplement till vår verksamhet och att det kommer att utvecklas en verksamhet som kommer människor till del för rekreation, läkande och välbefinnande.

Välkommen att besöka hälsoträdgården för en avslappnande stund eller med fikakorg. Ibland har vi uthyrningar, ex.vis bröllop och då är den reserverad för dessa.

TRÄDGÅRDSTERAPI

Både i Sverige och andra länder växer trädgårdsterapin som behandlingsform vid utmattning och psykiska problem. Trädgårdar har ansetts vara läkande platser i minst 2000 år, men först nu börjar forskare förstå varför vi mår så bra av dem.

Trädgården har fyra viktiga värden för oss:
• Naturens storhet. Att uppleva naturens skönhet, årstidsväxlingar och olika former av liv för att vi fascineras och slappnar av. I detta stora sammanhang reduceras våra egna bekymmer.
• Vårt beroende av växter. Hela mänsklighetens existens, vår överlevnad på jorden baseras på växtligheten. Genom att odla uppnår vi tydliga nyttigheter, och kan erbjuda oss själva samt våra familjemedlemmar och vänner mat av högsta kvalitet.
 Vårt behov av att vårda. Att sköta om en planta ger livet en särskild dimension. När vi vårdar plantan och ser den växa skapar det anknytning till naturen.
 Vårt behov av social kontakt. Genom att arbeta i trädgården tillsammans med andra, skapas naturliga kontaktytor med andra människor.

På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp har olika miljöer eller naturtypers inverkan på människans hälsa undersökts (Grahn & Sigsdotter 2010). Forskningen har resulterat i 8 karaktärer i utemiljön som talar till grundläggande behov som människor har.

Karaktärerna Rofylldhet, Vildhet, Artrikedom och Rymlig kan gärna upplevas individuellt medan Öppen, Privat, Social och Kulturell i hög grad motsvarar sociala behov som exempelvis mötesplatser.

Läs mer om de 8 olika karaktärerna

Galleri

Aktuellt

Smaka på Sjöriket

Nostalgihelg 17-18-19 maj

Fred 17 maj öppet i hälsoträdgården med fika kl.13.00 – 16.00

Lörd 18 maj  kl.11.00 – 16.00

Miniloppis

Försäljning hantverk

Veteranmarknad med bl.a veteranmopeder

Utställning

Servering med fika och grillat

Sönd 19 maj kl.11.00 – 16.00

Servering med fika och grillat

Miniloppis

Försäljning av hantverk

Smaka på våren 24-25-26 maj

Fred 24 maj

Öppet i hälsoträdgården med fika kl. 13.00-16.00

Lörd  25 maj kl.11.00-16.00

Servering våfflor, grillat och fika

Servering nässelsoppa

Smaka på björksav

Grillat från Gårdsfisk

Försäljning honung och andra nyttigheter

Prova på vandring

Sönd 26 maj kl.11.00 -16.00

Servering våfflor, grillat och fika

Servering nässelsoppa

Smaka på björksav

Grillat från Gårdsfisk

Försäljning honung och andra nyttigheter

Prova på vandring

Kontakt

Brunnens Hälsoträdgård

Hallabodavägen 11
291 57 Arkelstorp

0739-11 44 33

info@brunnen.nu

Mer info

Social gemenskap

Är du intresserad av att ge naturen lite hjälp på traven i vår fina Hälsoträdgård?
Vi är ett gäng som träffas på onsdagar, kravlöst/säsongsvis, för att ta hand om nedfallna löv, klippa gräs, ansa, plantera och ta hand om vår oas.