Helmershusvägen med vy över Tomarp

Råbelövsjön runt

Arkelstorp – Gårrö – Ekestad  – Österslöv – Balsby – Rådelöv – Helmershus – Ekestad – Arkelstorp.

Ca.  30 km längs gamla banvallen och små grusvägar runt sjön.

Cykla på banvallen norrut på cykel- och grusvägar, genom äppelodlingar och beteshagar, med Balsberget på ena sidan och den glittrande sjön på den andra. Turen är till stor del på bilfri cykelväg.

I Österslöv finns Bykrogen, som kan erbjuda övernattning och restaurang.

Lite utanför sträckningen hittar man också Gårdskocken på väg mot Karsta Gård.

Ta gärna ett dopp och för att svalka dig vid Ekestads badplats.
Se upp när du korsar Arkelstorpsvägen!