Resultat workshop 14/1 2019

Utifrån resultaten från den förra workshopen 181029, så var uppgiften till de drygt 80 st. deltagarna att bestämma, värdera och prioritera resultaten.

Dessutom titta på nedan frågeställningar:

Vad är möjligt att genomföra?

Vad vill vi prioritera, vad väljer vi bort, vad är rimligt och realistiskt att genomföra på 5- 7 års sikt?

Hur finansierar vi detta?
Hur bemannar och organiserar vi arbetet?
Vem vill vara med och utveckla och genomföra idéerna?

Möjligt med Viken 190114

Inom en 5-7 års period är detta möjligt att förverkliga med Viken.

Workshop 190114

Prioriteringar runt Viken:

  1. Stäng och flytta reningsverket
  2. Vandringsled runt Viken som kopplas ihop med Naturreservatet Bokenäset med bro eller flotte över Rännans norra del. Förebilder är bl.a. Näsumaleden och Naturum i Kristianstad.
    Ett 20-tal personer har anmält sig för att arbeta vidare med denna idé.
  3. Fortsätta röja och hålla fint i Vikingaparken.
  4. Vikens dag – En analog samlingsplats – Olika event i  t.ex i Vikingaparken för att öka Vikens värde.