Fotograf Jorchr Wikimedia

Österslövs kyrka

Välkommen att besöka och njuta av vår vackra kyrka!

Österslövs kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Österslöv strax öster om Råbelövssjön.
Den tillhör Nosaby församling i Lunds stift.

Österslöv gamla prästgård vid kyrkan är en av Sveriges äldsta bevarade prästgårdar och den äldsta bevarade prästgården i Skåne

Den första kyrkan på platsen kan dateras till slutet av 1100-talet. Den revs 1875 för att ge plats åt den nya kyrkan som uppfördes mellan 1875-1878 efter ritningar av kyrkoarkitekt Helgo Zettervall. Den är byggd i nyromansk stil.

Michael Treschow, dåvarande ägare av Karsholms gods, bekostade den nya kyrkan

Innehavaren av Karsholm var från 1648 till patronatsrättens avskaffande 1921 patronus i Österslöv.

Invigningen ägde rum den 25 maj 1878 och förrättades av biskop Vilhelm Flensburg som lovprisade den nya kyrkan som han ansåg byggd i ”ädel stil, rymlig och prydlig och i alla avseenden förträfflig.”

I kyrkogårdens nordöstra hörn står en smärre obelisk till minne av riksdagsmannen Sven Nilsson (1813-1877).

Alla spår efter medeltidskyrkan är borta, men mellan den nuvarande kyrkan och gamla prästgården med rötter från 1600-talet har fem liggande gravhällar placerats för att markera platsen för den gamla kyrkans kor.

I Karsholms slottspark finns gamla kyrkans dopfunt av granit från omkring år 1200.

Mer info om Österslövs kyrka

Galleri