Oppmanna kyrka

Välkommen att besöka och njuta av vår vackra kyrka!
För besök 
kontakta  församlingen 044-97001

Oppmanna kyrka är belägen i Oppmanna by på en liten höjd i närheten av Oppmannasjön.
Kyrkan tillhör Oppmanna- Vånga församling i Lunds stift.

Den ursprungliga tegelkyrkan i romansk stil uppfördes på 1100-talet.

Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt väster och ett vapenhus byggdes till åt söder. Samma århundrade försågs innertaket med valv.

1772 byggdes ett kyrktorn ovanpå västra tillbyggnaden från 1400-talet.

Norra korsarmen uppfördes 1805 efter ritningar av murarmästaren  Nils Billing i Kristianstad.

Vid mitten av 1800-talet övervägde man att riva kyrkan och bygga en ny.
Kyrkan bedömdes vara för liten och dessutom förorsakade dåliga grundförhållanden sprickor i tornet som rasade juldagsmorgonen 1852.
Istället för att riva kyrkan genomgick den åren 1855 – 1856 en radikal ombyggnad då den breddades och förlängdes åt väster. Norra korsarmen från 1805 inlemmades i det nya och bredare långhuset.
I symmetri med norra korsarmen byggdes en ny korsarm åt söder. Ovanför västra ingången byggdes ett nytt torn.

Vid en restaurering 1932 byggdes norra korsarmen om till dopkapell.

1955 fick altarväggen en al freskomålning  utförd av Bertil Landelius.

Av den ursprungliga kyrkobyggnaden återstår bara koret och den halvrunda absiden som är belägna bakom altarväggen.

Målningar från 1200-talet finns i absiden.
Ursprungskyrkans kor har ett kryssvalv från 1400-talet som saknar målningar.

Mer info om Oppmanna kyrka

Galleri