Råbelöfs Kapell

Välkommen att besöka och njuta av vårt vackra kapell!

Råbelöfs kapell  är ingen församlingskyrka utan förvaltas av en stiftelse, men några gånger om året firar Nosaby församling gudstjänst här, vilket varmt kan rekommenderas.

Efter att i närmare hundra år ha varit degraderad till sädesmagasin blev Råbelöfs kapell på 1920-talet restaurerad av godsägare Gilbert Kennedy och åter tagen i bruk för gudstjänster. 1956 reste hans son, godsägare Douglas Kennedy, en klockstapel, och medel till en klocka insamlades. Korfönstret pryddes 1958 med en målning av Bo Notini. Kapellet har kvar sin medeltida dopfunt, och intressanta fragment av kalkmålningar – Vittskövlegruppen – har tagits fram.

Råbelöfs kapell är byggd i typisk senromantisk stil med tornlöst långhus och rakslutet kor. Kapellet, som är byggt på 1200-talet, var en gång församlingskyrka för Råbelöfs församling. Då Råbelöfs och Fjälkestads församlingar gick samman 1835 byggdes kyrkan i Fjälkestad till och kyrkan i Råbelöf togs ur bruk. Kyrkans valv avlägsnades och kyrkan förvandlades till sädesmagasin. Detta räddade den troligtvis från förfall. Annars revs kyrkor eller förvandlades till ruiner sedan de upphört att fungera som kyrkor.

Mer info om Råbelöfs Kapell

Galleri