Fältrapport 2/2 2019

En häpnadsväckande upptäckt gjordes i Arkelstorpsviken på lördagen 2 februari i samband med sedimentprovtagningen.
Bottnen över hela viken består av ett minst sex meter djupt lager med dy. ”Jag har inte sett något liknande någon annanstans. Sjöar med sediment brukar ha två tre meters dy”, säger Henric Djerf, provtagningsledare och lektor vid Högskolan i Kristianstad.

På ett ställe mätte vi sedimentet, eller dyn, till sex meter och på de övriga ställena var det sju meter och sedan tog borren slut, så det går inte att säga hur djupt det var.

– Det är inte naturligt med sju, åtta, nio meters sediment. Det är mystiskt vad allt detta kommer ifrån och hur det kan vara så djupt. Sediment bildas av alger och död materia som landar på botten och som inte bryts ner.

Henric är överraskad över att de stora sedimentdjupen finns över hela viken.

– Jag gjorde en provtagning 2017 som var sju meter men då trodde jag att det var en djuphåla, inte att det skulle se ut så i hela viken.

Utrustning

Provtagningspunkter i Arkelstorpsviken 2 februari 2019

Sedimentprovtagning 2/2 2019