Du har nu chansen att vara med och påverka vandringsleden runt Arkelstorpsviken!

Vi börjar nu med att provvandra olika sträckor runt Arkelstorpsviken.
Med start på söndag 22 mars, då träffas vi vid Arkelstorps Båtklubb, Raskabacken kl.10.

Vi kommer att vandra från Båtklubben mot Snärjet och utforska stigar och potentiella leder samt natur och kultur i området.

Varmt Välkomna!