Du har nu chansen att vara med och påverka vandringsleden runt Arkelstorpsviken!

Vi presenterar projektet ”Vikens Värde Varar” i sin helhet samt pratar om hur vi tillsammans ska arbeta med vandringsleden och hur du kan vara delaktig med dina idéer och förslag.

Vi har nu provvandrat 4 st etapper runt Viken och det är nu dags att summera våra tankar och idéer som vi har fått under provvandringarna.

Kom med dina tankar! Så diskuterar vi sträckningen och var vi vill placera rastplatser, grillplatser, vindskydd, fågeltorn och ev. andra faciliteter i förhållande till vår budget.

Hur vill vi arbeta vidare med byggandet, skyltning, samarbetspartners, arbetsgrupper och arbetsmöten?

Ska det vara hängbro, flotte eller ekor över Rännan?

 

Varmt Välkomna!