Barnakälla

I Barnakälla finns fyra motionsslingor som alla startar vid gamla stationshuset i Barnakälla, ungefär mitt mellan Bromölla och Näsum.
Motionsspåren här är relativt kuperade.
Grön slinga går inne i skogen.
Blå, röd och gul slinga går på mindre bilvägar, gul och röd är framkomliga för rullstol.

– Grön slinga 2 km
– Röd slinga 3,8 km
– Gul slinga 4,2 km
– Blå slinga 5,7 km

Adress till Barnakälla: Panshamnsvägen, 295 99 Näsum

Tack till BroSö OK som är skötselansvarig för Barnakälla motionsspår.

Bild över motionsslingorna