Banvallsleden 02 Barnakälla tunnel – Tobias Delfin