Grundsjön – Östafors (del av Skåneleden)

Utsiktsplatsen mot Drögsperyd är belägen på Ryssbergets västra sluttning. Dalen är ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med en välbevarad bymiljö. Flertalet boningshus är i två våningar och rödmålade. Välbevarade stengärdsgårdar och fägator löper genom byn. I Drögsperyd finns ett lantbruksmuseum.

För omkring 80 miljoner år sedan var södra Sverige ett skärgårdslandskap och Näsumsdalen en havsvik. I väster var såväl Västanåberget som Ivö öar. Klimatet var varmt. Barr- och ginkoträd var vanliga trädslag och på marken växte fräken- och lummerväxter. I det då medelhavsvarma vattnet, simmade Skåneödlan, Scanisaurus. Skelettdelar från denna upp till 12 meter långa svanödla har hittats på Ivö och runt Ivösjön.  Fossil av dessa 3-13 meter långa, köttätande reptiler har hittats i trakten.  Än idag har den avlägsna släktingar kvar här på jorden, varanerna.

På gränsen mellan Skåne och Blekinge där Holjeån grenar sig i två forssträckor, ligger naturreservatet Ljungryda – Östafors. De geologiska bildningarna ska bevaras liksom lövskogen och de öppna markerna. Lägerplatsen vid Östafors är belägen endast några meter ifrån Holjeån. Vid denna lägerplats finns det arkitektritade vindskyddet från Arknat-festivalen 2021.
För mer info om Arknat

Ta bussen eller tåget direkt till leden!

Hitta hit med tåg eller buss. (Ange startplats Östafors)
Hitta hit med tåg eller buss. (Ange startplats Näsum kyrka)

Ca. 16 km

Mer information