Naturreservatet Näsums bokskogar

En gång i tiden gick boskapen och betade bland klippblock och branter i Ryssbergets skogar. Den karga marken på berget är idagen spännande naturskog där träden ska få rå sig själva. Här finns stillheten bland mossbeklädda stenblock och stora träd. I Näsumsbokskogar finns fina vandringsstigar och här möts Skåneleden och Blekingeleden.

Kuperade slingor i fantastisk bokskog. Här finns tre slingor som binds samman av Skåneleden. Koppla samman de små slingorna till en längre eller njut av dem var för sig. Tillsammans blir det en runda på cirka 6 km.

Besök gärna Länsstyrelsens hemsida för mer information om exempelvis hur du hittar till grillplatsen och vindskyddet som finns i området.

Nedladdningsbar karta