augusti, 2019

17aug10:00 am4:00 pmFolkfest & BioblitzVikingaparken i Arkelstorp

more

Info

Vad är en BioBlitz?

En BioBlitz är en spännande tillställning där man under en begränsad tid (oftast 24 timmar) undersöker ett områdes flora och fauna. Under BioBlitzen försöker man hitta och artbestämma så många arter som möjligt på ett begränsat område.

Aktiviteten anordnas som en mötespunkt mellan olika experter och allmänheten, för att öka intresset och kunskapen om naturen.

 

Varför Arkelstorpsviken?

Arkelstorpsviken handlar oftast om vattenkemi och dålig vattenstatus. Med BioBlitzen vill vi lyfta fram de positiva och naturnära upplevelserna som finns i och omkring Arkelstorpsviken.

Viken bjuder på många naturupplevelser alldeles kring husknuten för byborna. Inte minst så är fågellivet stort och spektakulärt. Syftet är att göra en inventering av den biologiska mångfalden runt viken och artbestämma så många arter som möjligt.

Resultatet kommer att mynna ut i ett dokument som beskriver artrikedomen kring viken. Om problemen med övergödningen av sjön löses i framtiden går det att göra en uppföljning och se hur artrikedomen har förändrats.

 

Aktiviteter

Mellan klockan 10.00–16.00 finns flera aktiviteter, speciellt för barnfamiljer.

• Kom och håva, lyssna på föredrag, se utställningar och fråga experterna!

• Har du någon växt eller insekt du vill ha artbestämd? Ta den med dig och låt experterna avgöra arten!

• Mat och fika finns att köpa. Kom och ät en grillad korv och fika i gräset.

• Titta på utställningen av hittade kryp och vad som hittats under natten.

• Var med klockan 12 när näten från provfisket dras upp och kolla vilka fiskar som finns i viken.

• Låna provtagningsutrustning från fältförrådet och var med själv och leta arter.

 

Tävla!

Klockan 16.00 slutar vi leta efter arter och börjar räkna hur många arter som har artbestämts på plats.

Var med och tävla! Gissa hur många arter som har hittats! Närmast gissning för vuxna vinner en middag för två på Bäckaskog slott och närmast gissning för barn vinner en kanothelg för familjen i Ivösjön med kanoter från Ivögården.

 

Projektet En vik i Sjöriket Skåne

Arkelstorpsviken håller på att växa igen och vattenkvaliteten är alarmerande. Vattnet är syrefattigt med dåligt siktdjup och upprepad potentiellt hälsofarlig algblomning. Dagligen lämnar näringsämnen viken via Oppmannasjön, som har avrinningsområde ut i Ivösjön, Skräbeån och Hanöbukten. Projektets mål på lång sikt är konkreta förslag på förbättrad vattenstatus i Arkelstorpsviken, mindre näringsläckage från viken till Hanöbukten och bättre möjlighet för friluftslivet i området.

Förhoppningen är att insatserna ska leda till en förbättrad vattenkvalitet och boendemiljö för de som lever och är verksamma runt Arkelstorpsviken.

 

 

Info, schema och uppdateringar: FB @bioblitz vid arkelstorpsviken FB @arkelstorpsviken www.sjoriketskane.se/arkelstorpsviken

 

 

Bioblitzen anordnas tillsammans med leaderprojektet En vik i Sjöriket Skåne och Högskolan Kristianstad.

 

Varmt välkomna!

Tidpunkt

lör, 17 aug 2019 10:00 - lör, 17 aug 2019 16:00

Plats

Vikingparken i Arkelstorp

Spängervägen 27

X