april, 2021

01apr2:00 pmGuidad våtmarksvandring i OppmannaOppmanna kyrka

more

Info

Är våtmarker en del av lösningen för Arkelstorpsviken?

Projektet – En vik i Sjöriket Skåne

2018 startade projektet Arkelstorpsviken.
 Alarmerande för viken var då den dåliga vattenkvaliteten med återkommande potentiellt hälsofarlig algblomning och ett syrefritt vatten med dåligt siktdjup.

I slutrapporten 2020 framkom det olika förslag till åtgärder för att förbättra vikens status och våtmarker var en av dem.
Det har nu byggts tre st våtmarker runt Arkelstorpsviken.

1 april kommer vi att ha en våtmarksvandring och visa två av dessa våtmarker.
Under vandringen kommer vi att prata om våtmarkernas fördelar och vad vi kan förvänta oss för framtida resultat från dem.

 

Våtmarker
En våtmark fungerar som ett filter för växtnäringsämnen som fosfor och kväve. Hur effektiv reningen är beror på hur mycket näringsämnen som kommer till våtmarken, hur länge vattnet stannar och hur mycket växter som finns i våtmarken. Generellt är våtmarker bra för naturen. De renar vattnet från näringsämnen, jämnar ut vattenflödet över året och ökar möjligheterna för biologisk mångfald. De kan även fungera som en resurs för bevattning.

 

Experterna guidar oss
Agne Andersson, kommunekolog och ordförande i Skräbeån, Andreas Jezek, limnolog i Vattenriket, och Henric Djerf, universitetslektor med vattenrening som specialkunskap på HKR, kommer att berätta om våtmarker och guida oss genom vandringen. Agne och Andreas kommer även att ge oss en lägesrapport från Nationella planen, LONA / LOVA, finansiering samt hur reduktionsfisket har påverkat vattenkvaliteten i sjön och viken.

 

Välkommen!

Passa på och fråga experterna, Du är kanske intresserad av att anlägga en våtmark och är intresserad av vilken typ av finansiering och våtmark som kan passa dig?

Vi ses vid Oppmanna kyrka kl.14 för att
 vandra ned till Patrik Olssons våtmark på Nygård.
Därefter fortsätter vi vandringen till Lars Jeppsson och Ann-Charlotte Ekeroths våtmark Prästadiket på väg till Snärjet.

Parkera vid Oppmanna kyrka eller Oppmanna församlingshem. Medtag gärna egen fika!

 

OSA senast 30/3 till viken@sjoriketskane.se eller till BrittMarie 0705-450041

 

Tidpunkt

tor, 01 apr 2021 14:00

Plats

Oppmanna Kyrka

Oppmanna Kyrkväg 3

X