Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 19-10-22
Projektnamn: Vikens Värde Varar
Sökande: Oppmanna Vånga Bygderåd
Journalnummer: 2019-1642

Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till stor del bidrar till utvecklingen på landsbygden.

Insatsområde: Land/Vatten

Bedömning: Ansökan får 294 poäng (avslagsnivå 260 poäng)

LAG:s motivering: I en engagerad bygd lyckas man i projektet koppla samman natur och kultur på ett bra sätt. Man avser även att arbeta med kompetensutveckling inom natur och kulturmiljö, synliggöra området och uppmuntra till rekreation för olika samhällsgrupper. Man ser även att en koppling till Skåneleden är viktig för att göra leden tillgänglig via planerad kollektivtrafik. Beslutet är fattat med villkor att skötselplan ska finnas med ansvarig för skötsel innan kostnader tas i projektet. Insatsen passar väl in i Skånes Ess strategi.”

Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 999 680 kr, varav 660 000 kr finansieras med projektstöd och 339 680 kr finansieras med LAG-pott.
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd vilket gör att projektet är fullfinansierat.

Kontaktperson: Projektledare BrittMarie Eriksson
Webb: Sjöriket Skåne
Facebook: @arkelstorpsviken

Mer info hemsida

Skånes Ess
Skånes Ess, vars leaderområde omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner, arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. Vårt grannområde, LEADER Sydöstra Skåne, arbetar inom havs-och fiskerifonden även i Skånes Ess geografiska område.