Är våtmarker en del av lösningen för Arkelstorpsviken?

2018 startade projektet Arkelstorpsviken.
Alarmerande för viken var då den dåliga vattenkvaliteten med återkommande potentiellt hälsofarlig algblomning och ett syrefritt vatten med dåligt siktdjup.

I slutrapporten 2020 framkom det olika förslag till åtgärder för att förbättra vikens status och våtmarker var en av dem. Det har nu byggts tre st våtmarker runt Arkelstorpsviken.

1 april kommer vi att ha en våtmarksvandring och visa två av dessa våtmarker. Under vandringen kommer vi att prata om våtmarkernas fördelar och vad vi kan förvänta oss för framtida resultat från dem.

Varmt Välkomna!