En vik i Sjöriket Skåne var ett Leaderprojektet som drevs tillsammans med OppmannaVånga bygderåd och Högskolan Kristianstad. Syftet var att utreda källan till problemen med Arkelstorpsviken samt att komma med förslag till åtgärder. Åtgärdsförslag presenterades under 2020 och arbetet med åtgärder har inletts både av Kristianstad kommun och Skräbeåns vattenråd. Förhoppningsvis går nu Arkelstorpsviken mot en förbättrad vattenkvalitet.

Under de år som projektet pågick anordnades workshops, informationsmöte och frivilliga hjälpte till med provtagningen. Klart är att Arkelstorpsviken är en vik som berör och det är otroligt många som är engagerade i sjön. Under projektets gång har 357 unika individer medverkat i arbetet och processer på olika sätt.

Denna rapport är en teknisk slutrapport från det tvååriga Leaderprojektet projektet ”En vik i Sjöriket Skåne” som pågick 2018–2020 kring Arkelstorpsviken.
Tidigare har en populärvetenskaplig rapport utgivits med titeln ”Åtgärdsförslag”, åtgärdsrapporten syftade till att vara en populärvetenskaplig kommunikation kring problematiken runt Arkelstorpsviken, där de nödvändiga åtgärdsförslagen presenterades.

Den tekniska slutrapporten är skriven för en mer insatt publik, för att djupare kunna problematisera kring resultaten. Men också för att redovisa den insamlade data, för framtida arbeten kring Arkelstorpsviken.
Som bilagor till denna rapport finns samtliga kemiska data som har samlats in under projektets gång.

Rapport är framtagen inom Leaderprojektet ”En Vik i Sjöriket Skåne” – Arkelstorpsviken, vilket har varit ett samarbete mellan Oppmanna Vånga Bygderåd och Högskolan Kristianstad.

Projektet har finansierats av Leader Sydöstra Skåne och Havs-och Fiskerifonden.

Är du intresserad av läsa mer om vilka åtgärdsförslag som rekommenderas för Arkelstorpsviken, så kan du ladda ned rapporten genom att klicka på nedan länk:

Teknisk slutrapport ? En vik i Sjöriket Skåne