Lyssna på experterna inom området!

Andreas Jezek, limnolog i Kristianstad Vattenrike. Berättar om pågående projekt och framtid i Arkelstorpsviken
Agne Andersson, kommunekolog och miljöstrateg
 i Osby kommun. Berättar om det holistiska sättet 
 att arbete med sjön Immeln
Henric Djerf, universitetslektor med vatten-
 rening som specialkunskap på HKR. Berättar om pågående forskning.
 De kommer att dela med sig av sin kunskap i området, resultat från både forskning och 
 pågående projekt.

– Vilka resultat kan de redovisa nu?
– Hur fortsätter de att arbeta med problemen i Arkelstorpsviken och sjön Immeln?
– Vilka framtida resultat kan vi förvänta oss?
– Hur påverkar inlandskommunernas arbete Hanöbukten?

Varmt Välkomna!