Presentations- & Informationsmöte ” En vik i Sjöriket Skåne” 1 oktober