Välkomna till rundvandring i försommaren vid Arkelstorpsviken, 2 juni
Diskussioner om hur viken mår, status, provsvar, flödesmätningar och provtagningar etc.