Kiaby kyrka

Välkommen till Kiaby kyrka.

Kyrkan uppfördes på 1200-talet i oputsad röd tegel och bestod endast av kor och långhus, som hade platt innertak i trä. På 1400-talet slogs stjärnvalven i tegel. Tornet tillkom omkring 1500, byggt i gråsten med kalkbruk.

Socknens befolkningstillväxt krävde en större kyrka. Nykyrkan uppfördes som en korsarm på långhusets norrsida i gråsten med kalkbruk. Den byggdes rymlig med stor läktare och gav plats åt merparten av kyrkobesökarna. Denna del är från 1790.

Orgeln

Denna är placerad till höger med fasaden vänd mot långhuset. På orgelns baksida läser du ”Lovsjungen Herran”. Texten är bevarad från den gamla orgeln och åter uppsatt på den nya. Före den stora renoveringen 1938-39 stod orgeln på en läktare.

Koret

Altarskåpet är från 1500-talets mitt och är ett nordtyskt arbete. Altarskåpet fick sin nutida placering 1960. Tidigare stod det på ett dopaltare i nykyrkan. Korets kalkmålningar togs fram 1938-39. Dessa kom till under åren 1430-60 och anses vara utförda av Fjälkingemästaren. På norra korväggen finns en förnämlig målning av Kristi Himmelsfärd. Tre konsekrationskors inneslutna i små cirklar finns i koret. De betyder att kyrkan fått en biskoplig invigning.

Långhuset

I triumfbågen finns Kiabys triumfkrucifix, vida berömt för att Kristus bär silversandaler. Det härstammar från tidigt 1200-tal och är utfört i ek. Symboliken med silversandalerna är svårtydd. Den kan tydas som ett tecken på Kristi översteprästliga värdighet. På 1100-talet blev nämligen sandaler ett särskilt biskopligt värdighetstecken.

Dopfunten

Denna är uthuggen i sandsten och tillhör Maglehemsgruppen. I dopfunten ligger ett dopfat av mässing med texten: Låten barnen komma till mig (Mark 10:14). Dopfunten anses vara från 1200-talet.

Predikstolen

Den tillverkades i början av 1700-talet och uppe på den finns fyra timglas som visar timmens fyra kvarter. De fyra evangelisterna finns avbildade.

Klockorna

Från tornets tredje våning ringer två kyrkklockor, en större från 1741 och en mindre från 1763, båda försedda med inskriptioner. Så sent som 1668 nämndes, att vid kyrkan fanns en klockstapel av ek.

Beskrivningen är hämtad ur broschyren om Kiaby kyrka. För att läsa den i sin helhet finns den i kyrkan.

Mer info om Kiaby kyrka

Galleri