Vånga kyrka

Välkommen till Vånga kyrka som har sommaröppet , maj – september mellan kl.8:00 -15:30.
Övriga tider vänligen kontakta  vaktmästaren.
Mats Nilsson, 0720-80 21 67

Välkommen att besöka och njuta av vår vackra kyrka!

Oppmanna kyrka är belägen i Vånga by på en höjd med utsikt över Vångaberget och Ivösjön.

Kyrkan tillhör Oppmanna- Vånga församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1200-talet och som byggnadsmaterial användes tegel.
Efter omfattande ombyggnader återstår inte mycket av den ursprungliga kyrkan.
Möjligen är södra långhusväggen av medeltida ursprung.

Ursprungskyrkan hade ett kvadratiskt kor av storleken 6 x 6 meter och en rak östvägg.
Långhuset var dubbelt så långt som koret och något bredare.

År 1728 breddades kyrkan mot norr då långhusets och korets norrväggar revs. Några meter åt norr uppfördes nya väggar parallellt orienterade med de gamla.

1760 uppfördes kyrktornet som ersatte en tidigare klockstapel.
Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en stor ombyggnad år 1867.
Då utvidgades kyrkan med tvärskepp åt norr och söder och blev korsformad.
Koret revs och en halvrund sakristia byggdes till i öster.

Långhuset och kyrktornet förblev intakta.
Mellan den halvrunda sakristian och kyrkorummet byggdes ett skrank och framför skranket placerades ett nytt altare.

En renovering genomfördes 1940 – 1941 då öppningen mellan kyrkorummet och sakristian murades igen.
Därmed skapades en ny kyrkovägg som försågs med en al frescomålning utförd 1941 av Pär Siegård.

Mer info om Vånga kyrka

Galleri