Näsums kyrka

Välkommen att besöka och njuta av vår vackra kyrka!

Kyrkans mäktiga torn är ett lantmärke. Tornet och kyrkan byggdes 1871 och ersatte en tidigare kyrka.
Kyrkans inre domineras av den imposanta altartavlan. Bilden är målad på 1800-talet av Johann Köler och hängde tidigare i den svenska kyrkan i Sankt Petersburg tills den efter revolutionen i Ryssland hamnade i Näsum.
Bland de äldre föremålen i kyrkan kan dopfunten från 1681 nämnas.

På platsen har det tidigare funnits två andra kyrkor.
Den första var en romansk kyrka från 1200-talet. Den revs på 1790-talet för att ge plats åt en annan kyrka som senare revs även den för att göra plats åt den nuvarande kyrkan som invigdes 1871 och då hade plats för ca 1000 besökare.
Kyrkan ritades av Johan Erik Söderlund.

Den nuvarande kyrkan domineras av nyromantik, nyklassicism och nygotik och har torn samt en tresidig sakristia till absiden. Församlingsrummet har tre skepp.

1962-63 restaurerades kyrkan. Bland annat minskades antalet sittplatser betydligt till ca 500.

Mer info om Näsum kyrka

Galleri