BrittMarie Eriksson

”Strategi, marknadsföring, projektledning och kommunikation är specialområden!”

Har senior erfarenhet från projektledning och har bl.a. arbetat med boende- & bostadsutveckling, destinationsutveckling, landsbygdsutveckling, strategiutveckling och miljö- & kvalitet. Dessutom har hon erfarenhet av att arbeta med Leaderprojekt.

Arbetar gärna med idégenerering, processer, produkt- & projektutveckling, implementering. Leder och motiverar team, håller deadlines och budgets samt arbetar resultatinriktat enligt LEAN.

Bördig från från Arkelstorp och numera boende i Söndraby, med ett stort intresse för Arkelstorpsviken, landsbygdsutveckling och miljöfrågor.

Civilekonom med inriktning internationell marknadsföring.

Arbetar som projektledare för ”Vikens Värde Varar”- En vandringsled runt Arkelstorpsviken.

Mer info Linked In

Mer info hemsida

BrittMarie Eriksson,
Senior projektledare med erfarenheter av projekt- & produktutveckling, marknad, kommunikation och varumärkesarbete.