Projektfakta

Journalnummer: 2018-832
Projektägare: Oppmanna Vånga Bygderåd
Samarbetspartners: Skräbeåns vattenkommitté, Bromölla kommun, Kristianstad kommun och Högskolan i Kristianstad samt lokala markägare, lant- och skogsbrukare, företagare och föreningar
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 659 560 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 472 941 kr
Offentligt stöd från LAG: 725 479 kr

Total finansiering: 2 198 420 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 302 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet i hög grad bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att undersöka om och i så fall hur ändliga näringsämne i sjösediment kan återanvändas. Projektets aktiviteter bidrar även till ökat natur- och miljöintresse för befolkningen i det berörda området.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare BrittMarie Eriksson
Webb: Sjöriket Skåne
Facebook: @arkelstorpsviken

Mer info hemsida

Leader Sydöstra Skåne,
arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag, organisationer och myndigheter.