PROVTAGNING

Provtagningarna som görs kommer att bestämma följande:
• Bestämma mängden fosfor och kväve som kommer till viken och lämnar viken.
• Bestämma flödet i bäckarna
• Bestämma koncentrationen i bäckarna
• pH, konduktivitet, syre, totalkväve och totalfosfor
Henric Djerf kommer att göra 24 provtagningar under ett år.
Intresserade bybor och andra med miljöintresse kan även få möjlighet att deltaga, så att fler prover kan tas.

Är du intresserad av följa flödesmätningarna, se mätningarna och vara en i gruppen?
Anmäl då ditt intresse på mailadress:  viken@sjoriketskane.se

Planerade provtagningspunkter

Följande provtagningspunkter är planerade för att mäta flödet.

3 st tillrinnande bäckar och 1 punkt i Rännan mellan Arkelstorpsviken och Norra delen av Oppmannasjön

Näckrosor i Viken

Näckrosor i Arkelstorpsviken

Click here to add your own text