Resultat flödesmätning

Denna gång har jag försökt räkna på ifall den koncentrationen som kommer till Arkelstorpsviken skiljer sig från den koncentration som vi mäter upp vid utflödet (rännan).

Den inkommande koncentrationen har jag beräknat flödesproportionellt d.v.s. tagit hänsyn till hur stora mängder som kommer vid varje inloppspunkt. Totalt har vi 6 punkter där vi mäter inkommande vatten (Oppmanna Möllegården, Oppmanna Prästadiket, Vikingaparken, Bakom Affären, Spegelvik och Reningsverket i Arkelstorp).

Kväve
Tittar vi på kväve så är den gröna linjen mycket under den blåa linjen så gott som hela året.
Det verkar som att Arkelstorpsviken sänker mängden kväve. Vi kan anta att kväve avgår från viken som kvävgas.
Här fungerar alltså viken som en rening innan vattnet kommer till resten av Oppmannasjön.

Fosfor
När det gäller fosfor är det långt ifrån så självklart.
Linjerna korsar varandra ibland och ligger inte alls så långt ifrån varandra.
Det kan vara så att fosfor tillkommer från sjöbotten särskilt under sensommaren.

Avancerat verktyg för simulering
Detta är en ett ganska grovt sätt att titta på detta.
Jag letar just nu på ett mer avancerat verktyg där jag kan simulera vad som händer i viken.
Det som gör det mycket svårt är att vattnet stannar endast en viss tid i sjön.
Utkommande vatten (Rännan) är mer ett medelvärde av den senaste tidens inflöde.
Jag hoppas att jag har hittat ett lämpligt verktyg för denna simulering till slutrapporten.

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet, ” En vik i Sjöriket Skåne”.

DSimulering fosfor

Figur 1

Inkommande koncentration mot utkommande koncentration för fosfor.

Figur 2

Inkommande koncentration mot utkommande koncentration för kväve