Resultat flödesmätning

Vintern kom aldrig och kommer säkert inte i år över huvud taget.
Däremot har det regnat mycket och det syns i flödet under vintern i bäckarna.
De stora flödena transporterar också stora mängder näringsämnen till Arkelstorpsviken. Det är därför viktigt att vi har så låga koncentrationer av näringsämnen så möjligt i bäckarna.

Graferna
Vi kan i graferna se att samtliga uppmätta värden sedan 2019-04-07 i bäckarna.
Man kan konstatera att ingen bäck är den andra lik.
Det är inte bara halten som skiljer dem åt, utan också hur bäckarna varierar under året.
Tittar man på Totalkväve halten i Oppmanna så är denna mer eller mindre konstant under året.

Medan om man tittar på Vikingaparken så har den ökat kraftigt under hösten/vintern.
Vilket inte är helt ovanligt, då vegetationen slutar växa så ökar avrinningen av näringsämnen.
Vikingaparken följer säker ett normalt mönster för jordbruksmark.
Medan  det verkar vara en mer konstant belastning under året i Oppmanna.

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet, ” En vik i Sjöriket Skåne”.

Figur 2

Kvävehalten i bäckarna och rännan.

Figur 1

Flödet i de tre övervakade bäckarna, flödet beräknat från höjden i vattendragen, vilket har korrelerats med faktiska mätningar.

Figur 3
Fosforhalten i bäckarna och rännan