Resultat provtagning och flödesmätning

Flödesmätningen har nu pågått 2 månader.
Maj månad visade på stor variation i tillflödet till Arkelstorpsviken (Figur 1). Man ser att bäckarna inte reagerar riktigt på samma sätt vid nederbörd. Bäcken som kommer nedanför Affären kan öka sitt flöde kraftigare vid nederbörd, medans den som kommer genom Vikingaparken inte alls reagerar så kraftigt. Redan nu så börjar bäcken genom Vikingaparken torka ut och kommer eventuellt inte ha flöde hela sommaren.

Fortfarande är halten av fosfor högre i Rännan än i de tillflödande bäckarna, och tvärt om för totalkvävet.
Vilket tyder på att mer fosfor lämnar Viken än vad som tillförs.
Den kraftiga nederbörden verkar ha medfört en något högre transport av fosfor i bäckarna, jämfört med April månad.
Återstår att se vad som händer i sommar när flödena minskar ännu mer i bäckarna.

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet, ” En vik i Sjöriket Skåne”.

Figur 1

Flödet i de tre övervakade bäckarna, flödet beräknat från höjden i vattendragen, vilket har korrelerats med 3 faktiska mätningar.

Figur 2

Totalkväve-halterna i bäckarna och i Rännan. Staplarna visar även standardavvikelsen.

Figur 3

Fosforhalten i bäckarna och i Rännan. Staplarna visar standardavvikelsen.