Åtgärdsrapport

I åtgärdsrapporten presenteras åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten i Arkelstorpsviken, vilka är  rekommenderade av Henric Djerf, lektor i miljövetenskap, fakulteten för naturvetenskap. Henric har lett provtagningar och mätningarna under 2 års tid i leaderprojektet ”En Vik i Sjöriket Skåne” – Arkelstorpsviken.

Vattenkvaliteten i Arkelstorpsviken har varit ett uppmärksammat. problem för medborgarna under flera decennier. Problemen kring viken har många gånger uppmärksammats och utredningar har gjorts.

Redan 1970 gjordes en vattenkvalitetsundersökning av Skräbeåns avrinningsområde, där Arkelstorpsviken pekades ut som ett problemområde.

Under en period runt 90-talet gjordes en hel del utredningar;
Under åren 1989 – 1990 driver kommunen ett projekt ”Oppmannasjön projekt 1989 – 1990”.

1997 kommer ytterligare en rapport ”Restaurering i syfte att skapa en attraktiv miljö i och kring Arkelstorpsviken” som ett par år senare följs upp av rapporten ”Arkelstorpsviken sediment” 1999 för att avslutas med ”Ekologisk och ekonomisk rimlighet i planerande restaureringsåtgärder” 2000.

Ingen av utredningarna ledde till några åtgärder och problemen med övergödning kvarstår. Gemensamt för utredningar var att skapa en attraktiv miljö i och runt Arkelstorpsviken.

Vår utredning ”Åtgärdsförslag – för att förbättra vattenkvaliteten i Arkelstorpsviken” kommer att visa att Arkelstorpsviken inte bara är en fråga för boende kring viken utan definitivt en fråga för alla kring Oppmannasjön. Men även för de boende runt Ivösjön och Hanöbukten.

Det är nu 20 år sedan och mycket har hänt när det gäller synsätten  på vattenkvalitet och nya tekniker har tillkommit. Kanske är det nuäntligen dags att få till åtgärder?

Är du intresserad av läsa mer om vilka åtgärdsförslag som rekommenderas för Arkelstorpsviken kan du kika i den bläddringsbara rapporten till höger.
Vill du ladda ned rapporten, så klicka på  länken Sjöriket_åtgärdsrapport_digital

I slutet av 2020 kommer ytterligare en rapport att ges ut av Högskolan Kristianstad, som då  är av mer teknisk karaktär inkluderande all rådata.