Ekosystemtjänster runt Arkelstorpsviken

Ett av delmålen i projektet ”En Vik i Sjöriket Skåne” har varit att skapa mötesplatser och tematiska aktiviteter kopplat till provtagning och ekosystemtjänster. Samt att ge människor en plattform att ta till vara och öka det lokala engagemanget kring Viken, där erfarenheter, kunskap och kompetens medverkar till ett engagemang för bygden och för miljön.

Processen har flera delar i att identifiera, kartlägga och synliggöra ekosystemtjänster, samt att skapa en öppen och delaktig process kring provtagning och mätningar i Viken. Frågeställningar lyfts kring hur vi kan påverka vår konsumtion, miljöpåverkan och avtryck identifieras, samt att stärka kunskapen kring våra möjligheter att påverka och utveckla nya lösningar för Viken.

Det finns mängder av ekosystemtjänster i och kring Viken och genom att identifiera och lyfta fram sammanhang. och nyttor vi har av Viken, har ett större intresse för naturen skapats.
Ett urval av ekosystemtjänster presenteras, men då vi inte alltid ser vad som är viktigast och hur kedjor hänger ihop är det bara ett urval av områden som är extra synliga just runt Viken.
Vi måste tänka på att allt. hänger ihop, faller en så måste det finnas ersättare.
Biologisk mångfald är både en egen ekosystemtjänst men även grunden för alla andra ekosystemtjänster. Därför ger oss många arter, naturtyper och olika miljöer runt Vikenen större biologisk mångfald och fler och säkrare ekosystemtjänster.

Är du intresserad av läsa mer om Ekosystemtjänster runt Arkelstorpsviken kan du kika i den bläddringsbara rapporten till höger.
Vill du ladda ned rapporten, så klicka på  länken Ekosystem_digital