Resultat Bioblitz

Bioblitzen vid Arkelstorpsviken genomfördes 16 – 17/8 2019 i ett samarbete mellan HKR – Högskolan Kristianstad, Leaderprojektet ”En vik i Sjöriket Skåne och Oppmanna Vånga Bygderåd.

Bioblitz är en spännande tillställning, där man under en begränsad tid (oftast 24h) undersöker ett områdes flora och fauna.
Under Bioblitzen försöker man hitta och artbestämma så många arter som möjligt på ett begränsat område.
Aktiviteten anordnas som en träffpunkt mellan olika experter och allmänhet för att öka intresset för och kunskapen om naturen.

Varför Arkelstorpsviken?

Arkelstorpsviken handlar oftast om vattenkemi och dålig vattenstatus, med problem kring övergödning och igenväxning.
Med Bioblitzen vill man lyfta fram de positiva och naturnära upplevelser i och omkring Arkelstorpsviken.
Viken bjuder på många naturupplevelser alldeles kring husknuten för byborna. Inte minst så är fågellivet stort och spektakulärt.
Syftet med Bioblitzen är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om växter och djur som finns runt Arkelstorpsviken.
Dvs en inventering av den biologiska mångfalden runt viken.
Resultatet från Bioblitzen visas i den bläddringsbara rapporten till höger.
Vill du ladda ned rapporten, så klicka på  länken  Rapport_BioBlitz ArkelstorpsViken 2019