Edenryds kustled

Edenryds kustled -”en frihetskänsla”. Havet, vinden, det öppna beteslandskapet skapar en frihetskänsla. Lämplig för vandring

Edenryds kustled är en cirka 4,5 kilometer lång vandringsled utmed havet. Utanför kusten finns Skånes enda skärgård. Gula markeringar leder dig genom strandängar, betade av kor, får och hästar.

Längs leden finns ett fint havsbad.

År 1812 reste professor Christian Molbech genom Sverige. Han kom från Sölvesborg och passerade en härlig bokskog. ”Men i en skarp och omild kontrast låg Skånes nakna sandiga strand på andra sidan bukten”. ”Den första gästgivaregården i Skåne är Gedenryd (Edenryd). Trakten är sandig, ofruktbar och besådd med stenar”. Om människorna skriver han: ”Blekingebornas munterhet, raskhet och käckhet finner man icke här, en mer flegmatisk och mild natur uttalar sig hos de senare, långsammare, utvärtes hövligare och icke mindre godmodiga skåningarna”.

Leden kan vandras från båda hållen. Parkering finns vid starten vid Tomsabo badplats, Edenryd. Dessutom går det utmärkt att koppla samman Edenryds kustled och Lilla Kungsleden för en längre vandring med härliga upplevelser.

OBS!  Under vintertid är det mycket höga vattenflöden på leden.

Mer information