Bökestad – Brotorpet  13 km

Längs denna etapp på Skåneleden vandrar du på stigar och småvägar genom ödsliga skogsområden. Du vandrar i en sjörik trakt som ibland kallas ”Sydsveriges sista vildmark”.

På stigar går du genom djup skog längs kanten av sjön Raslången. Sjön är långsmal, flikig och populär bland kanotister. Strax norr om Ransingatorpet kan du hitta ovanliga fossiler som är flera miljoner år gamla.

Vid Skärsnäs kallas skogen Tassemarken och i höjd med Skärsjöarna vandrar du förbi en pelargran. Trädet liknar en jättejulgran, nätförpackad och klar. Etappen närmar sig en av Skånes största sjöar, Immeln. Längs stigen vid strandkanten växer stora och värdefulla tallar. Här trivs lavar och insekter och kommer du under sensommaren finns det ofta gott om blåbär. Håll utkik efter storlom, fiskgjuse och storskrake.

Vid Filkesjöns strand hade Sveriges förste dynamitard sitt tjuvgömsle. Bildsköne Bengtsson och hans kumpan, Tatuerade Johansson, hade byggt en hydda mellan klipplock och inrett med köksspis, exklusiva sängar och blommiga plyschtapeter.

Brotorpet ligger vid Immelns strand, här finns en iordningställd lägerplats med vindskydd, eldstäder med ved, toaletter och dricksvatten. Lägerplatsen ligger vid en fin sandstrand som varma sommardagar inbjuder till svalkande dopp. I området kan du skåda efter mer de mer ovanliga fåglarna spillkråka och skogsduva, här lever också flera sällsynta lavar och svampar.

Förr i tiden fanns här en kvarn och ett sågverk för brädor och takstickor. Skogen gav timmer som skeppades över sjön för vidare transport.

Mer info Skåneleden

Galleri