brotorpet vesslarp foto Jenny Brandt

Brotorpet – Vesslarp  13 km

Här går du på stigar mellan flikiga sjöar, genom flerhundraårig trollskog och gamla kulturlandskap.

På stigar vandrar du genom flera områden med artrik bokskog och genom planterad granskog. Här finns gott om sjöar och somliga ingår i fiskeparadiset Harasjömåla.

Vid Nyteboda öppnar sig landskapet men sluter sig strax igen. Västerut kliver du in i Nytebodaskogen, en naturlig barrskog med flera hundra år på nacken. Här vandrar du i miljöer som annars är ovanliga i Skåne, här växer tranbär och den doftande myrliljan och i skogen finner man både orkidén knärot och linnéa. Kommer du sent på dygnet kan du träffa på pärluggla och sparvuggla.

Var uppmärksam på fallande träd och grenar. Parkering och toalett finns i anslutning till reservatet. Under blåsiga dagar och perioden efter finns det stor risk för fallande träd eller grenar.

Kulturlandskapet med små odlingslotter och ensamgårdar är typiskt för området. Både Nyteboda och Strönhult bjuder på autentiska upplevelser av den tid som varit. Framför allt Strönhult där de välbevarade byggnaderna visar att byn var välbärgad under 1800-talet.

Mer info Skåneleden

Galleri