Breanäs Strövområde

Breanäs strövområde passar för dig som vill vandra i vildmark. I det lilla området längs Immelns västra strand möter du Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder i trollskog med mossbevuxen mark, blandskog, blöta myrar och betad skog. Rester från tjärdalar, övergivna stenbrott och ruiner från torp och boplatser vittnar om spår efter människan. I Immeln kan du paddla kanot, bada och fiska. Skåneleden passerar området.

Stiftelsen Skånska Landskap har två markerade vandringsleder på 3,4 samt 2 km, Sjöstigen samt Stenstigen, som går genom mossklädd trollskog, jättestenar, gles barrskog och tjärdalar En kortare tillgänglig slinga på 0,3 km finns också. Hämta karta för att läsa mer om området. Lederna syns även i appen Outdooractive. Vill du vandra längre är det bara att följa Skåneleden, norrut kom­mer du till angränsande Kullaskogen.

Mer info Skånska Landskap

Galleri