Vandring vid Immeln

De nya lederna i varierande svårighetsgrad och längd utgår från Kanotcentralen.
Där finns också info om dem.
Stor karta finns vid kanotiläggningsplatsen.