Ivö Klack Naturreservat

I den norra delen av Skånes största ö, Ivö, reser sig urbergskullen Ivö klack drygt 130 meter över havet. I naturreservatet med samma namn finns stora möjligheter för besökaren att få en varierad och unik upplevelse. Här kan man bland annat vandra i lummiga bokskogar, hitta fossiler i kalk- och kaolinbrottet, beundra vyerna över Ivösjön från någon av reservatets utsiktspunkter och fascineras av de industrihistoriska lämningarna. Det nya utemuseet vägleder dig!

Ivö klack nås via Klackavägen – Klacken i norr eller Ljungvägen – Ljungen i söder. Klackens parkering är stor med plats för bussar och hyser en enklare toalett. Härifrån är det nära till kaolinbrottet med fossil. I reservatet finns ett utemuseum med skyltar som i ord och bild beskriver områdets geologi, kulturhistoria och natur. Flertalet står utmed den lättgångna gula slingan runt kaolinbrottet (2,1 km). Skyltar finns även utmed övriga fyra rundslingor; Blå som går upp till toppen (4,3 km), Grön som ger en bild av torparlivet (4,2 km), Röd om den mäktiga bokskogen (3,5 km) och Vit som innefattar alla reservatets delar (5,3 km). Rastplatser med eldstad finns på tre ställen i reservatet: en på den nordliga spetsen, en ovanför brottet nära entrén och en på Ljungen. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och ved från skogen så tänk på att ta med egen grillkol eller ved.

Mer info