Lilla Kungsleden

Lilla Kungsleden – ”en storslagen känsla”. Lilla Kungsleden förmedlar med sina slottsmiljöer och forsande vatten en storslagen känsla. Lämplig för vandring.

Lilla Kungsleden invigdes 1999 av kung Carl XVI Gustaf. Leden är 4 km lång och börjar nära centralorten Bromölla, inte långt från Årups slott. Här finns parkeringsplats, rastbord och informationstavla. Från parkeringen följer du gröna markeringar och kommer snart in i slottsallén, intill Årups slottspark. Efter slottet går leden genom Årups hjorthägn. Därefter följer den tätt inpå Skräbeån ner till åns mynning ut i Östersjön. Antingen kan du vandra över bron och passera Garvaregården eller vandra den smalare stigen väster om ån ner till Nymölla kvarn. Stigen fortsätter sedan mellan pappersbruket Stora Enso och Skräbeån ner till havet.

Under vandringen möts du av bokskog och blandlövskog. På våren är marken täckt av vitsippor. Vanliga fåglar i området är bofink, mesar och näktergal. Även kungsfiskare, strömstare och rosenfink lever här. Bland rovfåglar är ormvråk och glada dominerande arter.

Besöksmål längs vägen: Kungastenen – Årups slott – Skräbeån – Garveriet i Nymölla – Nymölla Kvarn – Stora Enso

Leden kan vandras i andra riktningen också. Dessutom går det utmärkt att koppla samman Lilla Kungsleden och Edenryds Kustled för en längre vandring med härliga upplevelser.

Mer information