Näsumaleden 24 km

Näsumaleden är en 24 km lång motor-, cykel- och vandringsled, främst på grusvägar. Följ de blå markeringarna och låt landskapet berätta om geologiska skådespel då Ryssberget och Västanåberget sköt i höjden och områdets märkliga mineraler bildades, för 1700 miljoner år sedan. Västanåberget bjuder på storskog med små insprängda åkerlyckor, kohagar och stengärdsgårdar.

Besöksmål längs vägen: Naturreservatet Ljungryda – Östafors bruk – Blistorps by och gravkapell – Västanå järngruva – Näsums kyrka – Gudahagen – Humletorkan.

Mer information