Skärsnäs Naturreservat

Skärsnäs naturreservat ligger ut med sjön Immeln och nås lätt med kanot. Skärsnäs är klätt med ädellövskog och strandnära grova tallar. I söder gränsar reservatet till ett ålderdomligt, småskaligt, odlingslandskap med ett flertal boningshus och uthuslängor. Längst i norr finns rester efter ett stenbrott som vittnar om en industriverksamhet grundad på den högkvalitativa diabasen. I området kan du både rasta och vandra.

Området är lättströvat, Skåneleden löper i närheten och kanotister i Immeln-Raslången-Halen-systemet passerar längs stranden.

Besök gärna Länsstyrelsens hemsida för mer information om exempelvis hur du hittar till grillplatsen och vindskyddet som finns i området.

Hitta hit

Galleri