Stenrundan

Besök utställningen ”Svart Granit” och vandra den spännande vandringsleden ”Stenrundan” i Immeln.


Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet, till Gedenryds gamla stenbrott.
Klättra på trappor och vandra över skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en sällsam natur.

Leden är 5,2 km lång och upplagd så att det också är möjligt att vandra kortare avsnitt.


I utställningen får du, i text och bild, en levande beskrivning av hur den svarta diabasen, som bildades för mer än en miljard år sedan, skapade något som liknade en guldrusch i bygden under 1900-talets första hälft.

Givetvis finns bilder och utförliga beskrivningar kring livet och arbetet i stenbrotten.
Du får även sanningen om den omtalade ”Hitlerstenen” som lagrades i Immelns båthamn under andra världskriget.

Eftersom utställningen inryms i det gamla vattentornet, som försåg ångloken med vatten, finns även text och bilder kring järnvägens historia i Immeln.
Redan 1885 startades ”K I J” (Kristianstad–Immelns Järnvägar). Vi har unika bilder på de första loken och vagnarna samt en informativ skiss över hur själva vattentornet en gång fungerade.

Vandringsleden erbjuder en unik tur genom historien, kantad av en härlig omväxlande natur.
Bord för fikapausen finns utplacerade längs leden.

Information får du också i vår folder med kartguide över Stenrundan.
Du kan hämta den  i kiosken vid Immelns badplats eller i Immelns Kanotcenter.

Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn mitt i samhället intill vandrarhemmet.
Fri entré. Nyckel hämtas i Immelns Camping Kiosken eller Kanotcentralen (depositionsavgift 50 kr återfås när nyckeln återlämnas).
Öppet maj-september.

Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 0733-14 45 76 eller 044-96 045.
Mejl svartgranit@immeln.info.

Vi hälsar både bygdens folk och mer långväga besökare varmt välkomna!

Mer info

Karta över Stenrundan

Galleri