Henric Djerf kommer att uppdatera oss på resultaten i Viken och hjälpa oss att förstå vad som händer i projektet.
Han kommer även att berätta om hur våtmarker kan vara ett hjälpmedel för att minska näringsbelastningen.

Andreas Jezek kommer att visa olika lyckade våtmarksprojekt och berätta hur de kan finansieras.

Varmt Välkomna!