Resultat provtagning och flödesmätning

Denna månad visar vi en annan del av provtagningsarbetet i Arkelstorpsviken.
Vi har nu mätt koncentrationen av näringsämnen i bäckarna sedan i mars månad, dvs i 7 månader.

Vi har lärt oss att det är ganska mycket näringsämnen som kommer in i Viken med bäckarna.
Därför fokuserar jag denna månad på det fantastiska arbetet som görs med att mäta flödet i bäckarna.

Kalibreringskurvor
Graferna som visas är de kalibreringskurvor som är skapade för varje bäck.
Där jag har plottat mina uppmätta flöden (var 14:e dag) på vattennivån på linjalen från när jag har varit ute på provtagning.
Dessa punkter är inpassade mot en trendlinje som beskrivs av en ekvation.
Denna ekvation är den som jag använder mig av för att räkna ut flödet, vid de dagar som jag inte har mätt upp flödet.

Flödesmätargruppen
Varje månad får jag in dagliga rapporter från flödesmätargruppen på vattennivån i bäckarna och kan där med uppskatta det dagliga flödet.
Med hjälp av ekvationen omvandlas flödesmätarnas uppgifter till  liter i sekunden och från dessa uppgifter kan vi få fram den totala näringsmängden.

Mätmetod
Som ni kan se så ligger inte prickarna exakt på linjen utan runt omkring linjen.
Detta för att uppmätningen av flödet inte är en exakt mätmetod och mätfel uppkommer.
Men om man tittar på R2 värdet som finns i varje diagram så ger denna siffra en uppskattning om hur bra linjen beskrivs av punkterna.
Om R2 hade varit lika med 1 hade vi haft en exakt korrelation till nivån på linjalen och mitt uppmätta värde.
Så bra är det inte och det är inte heller rimligt att förvänta sig.
Men i samtliga bäckar som beskrivs så har vi en siffra över 0,87 vilket jag anser är mycket bra.

Variationen kommer från att det inte är enkelt att uppskatta flödet i bäckfåran.

Effektiviteten i mätmetoden
Den bäck som har bäst förutsättning för uppskattning är den i Vikingaparken.
Därför att vi där mäter i en vägtrumma, i vägtrumman är sidorna av bäcken väl beskrivna.
Här har vi också det högsta R2 värdet på 0,95.

Efter hand som vi nu gör fler mätningar kommer också metoden att bli effektivare.

Jag förväntar mig att R2 kommer krypa ytterligare närmare 1 i takt med att vi får in mer data.
Vilket gör att vi längre fram i tiden kommer kunna uppskatta flödet mer exakt.

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet, ” En vik i Sjöriket Skåne”.

Figur 1

Flödesekvation vid bäcken i Arkelstorp vid ICA Nära.

Figur 2

Flödesekvation vid Klockarebäcken i Vikingaparken i Arkelstorp.

Figur 3

Flödesekvation vid bäcken i Oppmanna.