Resultat provtagning och flödesmätning

Flödet i bäckarna avtog i slutet av juli och har varit mycket lågt i både augusti och september. Detta är normalt och vi kan förvänta oss att flödet ökar i oktober.

Halten fosfor i bäckarna fortsätter att variera.
Störst koncentration mäts upp i Oppmanna och lägst koncentration i Vikingaparken. Där emellan har vi den stora bäcken bakom ICA-affären i Arkelstorp.
Det är även den bäcken (bakom ICA-affären) som visar på störst variation mellan provtagningarna.
Ännu mer intressant är det att kvävehalterna är låga i bäcken bakom ICA-affären fast fosforn är relativt hög

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet, ” En vik i Sjöriket Skåne”.

Figur 1

Flödet i de tre övervakade bäckarna, flödet beräknat från höjden i vattendragen, vilket har korrelerats med faktiska mätningar.

Figur 2

Totalkväve halterna i bäckarna och rännan. Staplarna visar även standardavvikelsen.

Figur 3

Fosforhalten i bäckarna och i Rännan. Staplarna visar standardavvikelsen.