Välkommen att följa med till Kalmar!
Lyssna och ställ frågor till experterna och se om detta kan vara ett framtida alternativ för Arkelstorpsviken.
Vi kommer att få ta del av en ny 
ekologisk hållbar och kostnadseffektiv metod för att ta upp och återvinna bottenslam.