Resultat provtagning och flödesmätning

Vi har nu passerat halvvägs med övervakningarna i bäckarna (Figur 1) och resultaten är väldigt bra.
Hade vi inte haft med oss alla frivilliga som dagligen hjälper till hade vi inte kunnat se alla dessa toppar i diagrammet för flödet. Det har fungerat mycket bättre än vad vi vågade hoppas på när vi planerade projektet.

Men nu är det viktigt att vi alla håller ut och fortsätter att mäta flödet sista halvan av projektet.
Under hösten kommer flödet öka och variationen kommer bli större.

Sommar månaderna Juni och Augusti hade låga och stabila flöden.

Koncentrationerna av näringsämnena har varierat kraftigt under de senaste månadernas mätningar.
Varje månad har vi ett medelvärde och sedan ser vi max värdet, med hjälp av det smala strecket.
Överlag så har vi mätt upp ganska höga halter av fosfor. Men vi måste komma ihåg att koncentrationerna har varit höga men flödena har varit låga. Det har kanske därför inte varit så stora mängder som hamnat i sjön.

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet, ” En vik i Sjöriket Skåne”.

Figur 1

Flödet i de tre övervakade bäckarna, flödet beräknat från höjden i vattendragen, vilket har korrelerats med faktiska mätningar.

Figur 2

Totalkväve halterna i bäckarna och rännan. Staplarna visar även standardavvikelsen.

Figur 3

Fosforhalten i bäckarna och i Rännan. Staplarna visar standardavvikelsen.